O obnovi domačije natisni E-pošta
Z obnovo Kovačeve domačije nam je uspelo združiti etnografski in zgodovinski vpogled v našo preteklost.
Spominska plošča na hiši in muzejski del v »mali iži« govorita o našem slavnem predniku in krajanu Štefanu Kovaču, narodnem heroju, ter o težkih časih, ki se jim tudi tukajšnji ljudje niso mogli izogniti. V spominski zbirki je v albumu ohranjeno celotno gradivo, ki je bilo leta 1973 ob razglasitvi hiše z okolico za narodopisni in zgodovinski spomenik narodnemu heroju Štefanu Kovaču razstavljeno v »mali iži«.
»Cimprača« (brunarica, ometana z glino in pokrita s slamo) je bila postavljena leta 1877 na temeljih starejše hiše. Ker je domačija brez ustreznega skrbnika propadala, jo je leta 1995 družina Štefana Kovača ml. odkupila od ostalih solastnikov in jo ob pomoči sorodnikov in Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor do leta 2000 obnovila.
Ob obnovi domačije smo želeli , da se čas ustavi ob zadnjih večjih spremembah, ko je bila hiša v letu 1938 obnovljena, ko so staro črno kuhinjo prezidali v novo s »šporetom« in ko je bilo naslednje leto sezidano novo gospodarsko poslopje.
 
Pred letom 2000: 
 
 
 Prenovljeno po letu 2000:
 
 
 
Skoraj pred očmi nam je izginil stari vaški mlin , ki je stal na »gruntu« ob bližnjem potoku Strženu. Prav mlin je bil vseskozi zaščitni znak kmetije, ki so ji po domače rekli »pri Mlinarovih«. O njem pričajo ostanki temeljev in spomini starejših krajanov.
Z urejanjem okolice nekdanjega mlina prispevamo k prijaznemu izgledu vasi. Z zbiranjem starega kmečkega orodja in uporabnih predmetov obujamo preteklost, ki je kljub skromnosti vredna ponosa.
 
 Pred letom 2000:
 
 
Prenovljeno po letu 2000: