O heroju natisni
Štefan Kovač - Marko (1910-1941)
 
Štefan Kovač - Marko
Po pričevanjih žene Mime, sorodnikov in zapisih pisatelja Miška Kranjca, njegovega prijatelja in somišljenika, je bil Štefan Kovač že kot mladenič močna osebnost, odločen, veder, dober govornik in priljubljen med ljudmi.
V letih 1935-1941 so ga kot mladega izobraženca povezovale z ostalimi napredno usmerjenimi Prekmurci skupne ideje o izboljšanju socialnih in gospodarskih razmer in želja po večji povezanosti Prekmurja z matično Slovenijo.
Poklicno delo odvetniškega pripravnika mu je omogočalo veliko stikov z ljudmi in vpogled v družbena in politična dogajanja. Bil je pravi ljudski tribun za razširjanje naprednih idej. Zaradi propagiranja levičarstva in kritike oblasti ga je le-ta nadzorovala in preganjala.
 


KRONOLOŠKI PREGLED ŽIVLJENJA ŠTEFANA KOVAČA - MARKA
 • 28.8.1910 - rojen v Nedelici očetu Francu Kovaču, kmetu in mlinarju ter materi Veroniki Kovač, roj. Čeh, ki umre kmalu po njegovem rojstvu. Zanj skrbi krušna mati Veronika Kovač, roj. Duh.
 • 1930 - maturira na gimnaziji v Murski Soboti.
 • 1934 - konča študij na pravni fakulteti v Ljubljani.
 • 1935 - opravi državni pravosodni izpit.
 • 1935-36 - služi vojaški rok (podporočnik).
 • 1936-41 - dela kot odvetniški pripravnik v Mariboru pri dr. Kukovcu in v Murski Soboti pri dr. Valyju.
 • 1937-40 - tajnik levo usmerjenega Društva kmečkih fantov in deklet v Prekmurju.
 • 1939 - postane sekretar Komunistične partije za Prekmurje.
 • 1939 - se poroči z Mimo Zupančič, učiteljico v Radmožancih.
 • 1940 - skupaj z drugimi prekmurskimi aktivisti in izobraženci interniran v Bileči.
 • 1941 - po madžarski zasedbi Prekmurja kot ilegalec začne z organiziranim uporom proti fašistični okupaciji.
 • 24.07.1941 - rodi se sin Štefan.
 • 18.10.1941 - pade pri Gančanih pod streli madžarskih orožnikov.
 • 20.12.1951 - imenovan za nosilca reda Narodnega heroja FNR Jugoslavije.