A othonáról PDF natisni E-pošta
A Kovač tanya felújítása során a múlt néprajzi megközelítését sikerült ötvöznünk a történeti szemlélettel. A házon lévő emléktábla és a «kis ižában» (apró szoba – a ford.) berendezett múzeum Štefan Kovač, híres elődünk és honfitársunk, a nemzeti hős emlékét hirdeti, és arról a nehéz időszakról tanúskodik, amit az itteni emberek valamennyien kénytelenek voltak átélni. Az emlékgyűjteményben található egyik album teljes egészében megőrizte azt az anyagot, ami Štefan Kovač házának és környékének védett emlékhellyé történő nyilvánításakor 1973-ban a «kis ižában» kiállítottak. A «cimprača» (szalmatetős vályogkunyhó) 1877-ben épült egy régebbi ház alapjaira. Mivel megfelelő gondnok hiányában a tanya omladozni kezdett, ezért 1995-ben ifjabb Štefan Kovač családja megvásárolta a társtulajdonosoktól, és a rokonok anyagi segítségével, valamint a maribori Műemlékvédelmi Hivatal támogatásával 2000-re fölújította. A tanya felújítása során azt szerettük volna, ha az idő a legutolsó nagy átépítéskor, 1938-ban állna meg, amikor a régi füstös konyhát új, «sparhertos» konyhává alakították, és amikor a rákövetkező évben az új gazdasági épület is fölépült. Úgyszólván a szemünk előtt tűnt el a régi falusi malom, amely a «birtokon» állt, a közeli Stržen patak partján. Éppen a malom volt a tanya emblémája, amit a falusiak egymás közt csak úgy neveztek: «a Molnáréknál». Mára már csak az alapjai maradtak meg, de az idősebb falusiak emlékezetében még továbbél. Az egykori malom környékének rendbe tételével hozzájárulunk a falu gondozott külsejének kialakításához. A régi paraszti szerszámok és használati tárgyak gyűjtésével a múltat ápoljuk, amelyre szerény volta ellenére is büszkék vagyunk.